Nasi lekarze

Specjalista Reumatolog II stopnia oraz Dyrektor Centrum Medycznego Vadimed. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

Specjalizacje: choroby wewnętrznych, kardiologia.

Specjalizacja: reumatologia II stopnia.

Specjalizacja: endokrynologia.

Specjalizacje: chirurgia ogólna I stopnia, urologia II stopnia, FEBU (Fellow of the European Board of Urology).

Specjalizacje: pediatria I stopnia, rehabilitacja II stopnia.