Ułatwienia dostępu

Dokumenty do wydruku

Jak wypełniać oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Oświadczenie pacjenta o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Oświadczenie opiekuna o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.