Ułatwienia dostępu

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

 telepor

 

 Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

Centrum Medyczne Vadimed sp. z o.o., ul. Fiołkowa 6, Kolorowe 21.

 

 

 

 

 
1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej

Przy rezerwacji pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie kiedy lekarz zadzwoni. Rezerwacja teleporady jest możliwa na jeden z trzech sposobów:

2. Lekarz POZ dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni
3. W razie braku odpowiedzi lekarz podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się w odstępie pięciominutowym. Przy braku odbioru teleporada zostaje anulowana

4. Jeżeli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza, pracownik recepcji kontaktuje niezwłocznie lekarza POZ i po wyrażeniu przez niego zgody powiadamia pacjenta o terminie wizyty lub też umożliwia bezpośrednią rozmowę telefoniczną z lekarzem w celu ustalenia terminu takiej wizyty.

5. Szczegółowa informacja o e-receptach znajduje się na stronie na stronie internetowej https://www.vadimed.com.pl/ w zakładce DLA PACJENTA/E-RECEPTA, E-recepty może pacjent otrzymać:

  • Podczas wizyty u lekarza w gabinecie
  • Podczas teleporady    

6. E-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne otrzymuje pacjent:

  • Podczas wizyty u lekarza w gabinecie
  • Podczas teleporady 

7. Szczegółowa instrukcja założenia Internetowego Konta Pacjenta, złożenia e-deklaracji wyboru czy realizacji e-recept:

  • Internetowe Konto Pacjenta - co to za portal?   - LINK 1
  • Internetowe Konto Pacjenta - jak się zalogować? - LINK 2
  • Internetowe Konto Pacjenta - jak upoważnić bliskich do wglądu w moje IKP? - LINK 3
  • Internetowe Konto Pacjenta - jak udostępnić lekarzom informacje o e-receptach i e-skierowaniach? - LINK 4
  • Internetowe Konto Pacjenta - jak zrealizować e-receptę? - LINK 5
  • Jak złożyć i odebrać deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej przez Internet? - LINK 6

8. Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji Konsultacji Telefonicznej znajdują się na stronie internetowej CM Vadimed oraz są widoczne w każdym oddziale placówki. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.