Gabinet rehabilitacyjny

Centrum Medyczne Vadimed oddział os. Handlowe 1

Gabinet Rehabilitacyjny
tech. masażysta Zbigniew Langenfeld 1300 - 1900 0800 - 1400 1300 - 1900 0800 - 1400 0800 - 1400
mgr Paweł Namysło 0700 - 1435 1225 - 2000  0700 - 1435   1225 - 2000 0700 - 1435 
tech. fizj. Jacek Ciekot 0700 - 1300 0700 - 1300 0700 - 1300 0700 - 1300 0700 - 1300
tech. fizj. Krzysztof Kurdziel 1330 - 2000 1330 - 2000 1330 - 2000 1330 - 2000 1330 - 2000
mgr Karolina Gacek 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000
mgr Sylwia Komoniewska 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435
mgr Marcin Kluza 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000 1225 - 2000
mgr Przemysław Madejski
1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000
mgr Anna Silczuk
1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000 0700 - 1435 1225 - 2000