Ułatwienia dostępu

Badanie kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella
Badanie kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella Bakterie z grupy Salmonella wywołujące różnego typu infekcje np. zapalenie jelita cienkiego i grubego, zatrucia pokarmowe czy dur brzuszny. Zmiany chorobowe, które wywołuje Salmonella nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do przewodu pokarmowego. Bakterie te mogą wywołać zakażenie narządów wewnętrznych, stawów, a nawet sepsę. Bakterie z grupy Shigella wywołują czerwonkę (dyzenterię).

Przygotowanie do badania
  • Należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy przed pobraniem próbki.
  • Kał należy oddać do przygotowanego wcześniej naczynia.
  • Próbkę kału, za pomocą aplikatora należy umieścić w wymaganym pojemniku.
  • Pojemnik powinien być opisany datą i godziną pobranego materiału
  • Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella należy pobierać w ciągu 3 kolejnych dni (każdego dnia jedna próbka kału).
  • Przygotowane próbki z pierwszego i drugiego dnia przechowuje się w temperaturze pokojowej. Trzeciego dnia w godzinach porannych, po pobraniu ostatniej próbki, należy dostarczyć wszystkie trzy próbki do laboratorium.